szpital polowy Lwów i Hołosko 1915-18 r

kilka zachowanych na szklanych kliszach obrazów z lat 1915-18 z IX Pawilonu Szpitalu Czerwonego Krzyża we Lwowie i Szpitalu polowego nr 420 w Sanatorium Tow. Walki z gruźlicą w Hołosku Wielkim k/Lwowa, więcej patrz szpital polowy I Wojny Światowej na zdjęciach, okolice Lwowa.

IX Pawilon szpitala Czerwonego Krzyż we Lwowie załoga 20.04.1916 z prawej stoi Stanisław Legeżyński

spotkania towarzyskie ul. Michała we Lwowie lata 20-te XX w.

odświeżone zdjęcia pokazujące życie towarzyskie w domu Wiktora i Marii Legeżyńskich przy ul. św. Michała 6 we Lwowie. Zdjęcia w większości z lat 20-tych XX wieku, osoby w większości anonimowe, można popatrzeć na uśmiechy, ubiory, fryzury, itp. – więcej patrz spotkania towarzyskie ul. Michała we Lwowie.

IMG_1180 ul Michała spotkanie

IMG_1176 ul Michała spotkanie

IMG_1170 ul Michała spotkanie

IMG_1141 ul Michała goście i Helena Legeżyńska

IMG_1158′ Wiktor i Maria Legeżyńscy ze znajomymi

IMG_1157′ ul Michała Janina Szostakowska, Helena i Tadeusz Legeżyńscy i koledzy Tadzika

Jadwiga Krykiewicz1

 

turystyka „pensjonatowa”

wśród zachowanych, często bezimiennych zdjęć, są obrazki z wyjazdów typu pensjonatowo-turystyczno-wypoczynkowego w latach 20-stych zeszłego wieku. Możemy popatrzeć na stroje, budynki, krajobrazy. więcej pod turystyka pensjonatowa

turystyka pensjonatowa

turystyka pensjonatowa ok 1916, z prawej Maria Legeżyńska, w głębi Maria Skarbińska

turystyka pensjonatowa

Maria i Władysław Skarbińscy z lewej

turystyka po bezdrożach sto lat temu – odzyskane, bezimienne zdjęcia

obowiązkowe wyposażenie turysty-wędrowca to długi kij, zapewne nie tylko do podpierania. Kilkanaście zdjęć z wędrówek 100 lat temu zapalonych turystów po bezdrożach prawdopodobnie huculszczyzny; zdjęcia odzyskałem i przetworzyłem z zachowanych klisz fotograficznych po Stanisławie Legeżyńskim; pozostałe znajdują się w turystyka-piesza-dziwni-wedrowcy-ok-100-lat-temu-huculszczyzna

 

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

kształcenie lekarzy koniec XIX w – lata 1920-ste we Lwowie

dwóch lekarzy: Wiktor Legeżyński i jego syn Stanisław Legeżyński – poznajmy dokumenty opisujące przebieg kształcenia lekarzy w latach 80-tych XIX wieku (Uniwersytet Wiedeński, UJ Kraków) oraz w latach 1915-26 we Lwowie (UJK i Akademia Weterynaryjna). Już sama lektura absolutoriów daje obraz zakresu nauki  w tamtych latach. Więcej przykładów – patrz strona o tym samym tytule w domenie.

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15

rzadko się o tym wspomina, ale Lwów pierwszą okupację rosyjską doświadczył na początku I-ej wojny światowej od 04 września 1914r do 22 czerwca1915r. Jak okiem mieszkańców, wyglądała rzeczywistość rosyjskiej okupacji Lwowa sto lat temu – pokazują rozporządzenia i odezwy władz okupacyjnych; zaświadczenia umożliwiające poruszanie się po mieście w czasie godziny policyjnej i wyjazd z miasta, kartki żywnościowe wydawane przez zarząd miasta po wycofaniu się Rosjan. Można przeczytać np. o obowiązku  min. 5 godz. nauki rosyjskiego w szkołach; skupywaniu porzuconej broni; rekwizycji łopat, kopaczek, pił, młotów oraz o stawiennictwie podczas przejazdu Cesarza przez miasto. Więcej dokumentów – patrz rosyjska okupacja lwowa 1914-15

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 1

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 14

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 15

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 20a

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 33

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 40

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 45

1915 Lwów legitymacja polsko-rosyjska Kazimierz Legeżyński dyr schroniska dla kobiet

1915 Lwów legitymacja polsko-rosyjska Kazimierz Legeżyński dyr schroniska dla kobiet 1 

Lwów 1915 r koniec sierpnia tygodniowe kartki na chleb i mąkę

porównanie przedmiotów w klasie maturalnej żeńskiej i męskiej 130 lat temu we Lwowie

Dla ciekawych – porównanie przedmiotów nauczanych w VIII-mej „maturalnej” klasie żeńskiego i męskiego gimnazjum we Lwowie: Marii Michalskiej z 1890 r i Wiktora Legeżyńskiego z 1883 r (niedługo potem zostali małżeństwem).

Przedmioty wspólne: religia, język polski, niemiecki, historia, geografia, fizyka. Ale:

on – łacina, greka; ona – brak

on – matematyka; ona – rachunki

on – historia naturalna; ona – brak

on – propedeutyka filozofii; ona – brak

on – brak; ona – gospodarstwo domowe, hygiena

on – brak; ona – roboty ręczne kobiece

on – brak; ona – rysunek, śpiew.

świadectwo dojrzałości 1883 Lwów Gimnazjum Franciszka Józefa Wiktor Legeżyński

świadectwo roczne 1890 Lwów 8-ma klasa Miejskiej szkoły wydziałowej żeńskiej Maria Michalska

zwolnienie z lekcji gimnastyki

Dla ciekawych – ponad sto lat temu zwolnienie dziecka VII klasy gimnazjum z lekcji gimnastyki nie było tak proste jak dzisiaj. Trzeba było napisać podanie aż do Wysokiej c.k. Rady Szkolnej Krajowej, oczywiście z własnoręczną opinią lekarza – zachowany oryginał z 1911 roku.

zwolnienie z gimnastyki 1911 Lwów VII klasa gimnazjum IV Stanisław Legeżyński
zwolnienie z gimnastyki 1911 Lwów VII klasa gimnazjum IV podanie Stanisław Legeżyński