Caro dr rabin

dr Caro, rabin odprawił modlitwy w templum na Żółkiewskiem we Lwowie, w dn. 25.04.1907 r za duszę śp Michała Michalskiego, zmarłego prezydenta m. Lwowa – patrz notatka prasowa poniżej.

pogrzeb Michała Michalskiego 1907 r, mowa dr Rutowskiego i prałata Lenkiewicza 3

pogrzeb Michała Michalskiego 1907 r, mowa dr Rutowskiego i prałata Lenkiewicza 4