Związek Obrońców Lwowa legitymacja

Związek Obrońców Lwowa z Listopada 1918 r – legitymacja członka z 1937 r dla Michała Legeżyńskiego, z adnotację o udziale w Odsieczy Legii Akademickiej oraz z pokwitowaniami opłacenia składek członkowskich.