dokumentacja budowlana

  1. plan przebudowy budynku przy ul. Zimorowicza 16 z podpisami na każdej karcie właścicieli sąsiednich działek oraz architekta Józefa Pichxxxx   i K. Legeżyńskiego właściciela budynku. Na ostatniej karcie jest zatwierdzenie projektu do realizacji, wydane przez Magistrat 29 sierpnia 1908 r. 

  2. „konses na demolację” – czyli zgoda na wyburzenie budynku starej stajni przy ul. Zimorowicza 16; zwraca uwagę zastrzeżenie: „rozbierający zobowiązany jest pod rygorem użycia środków przymusu – czuwać przy rozbieraniu starych murów i wszelkich wykopach ziemnych, ażeby znalezione tam ewentualne wykopaliska i zabytki starożytne nie uległy zniszczeniu. O dokonanych tego rodzaju wykopaliskach na być niezwłocznie powiadomiony zarząd Archiwum miejskiego względnie Magistrat.” 

  3. „zezwolenie”, „zatwierdzenie”, „zgoda” Magistratu z 1913 r na dobudowę III piętra kamienicy przy ul. Zimorowicza 16

  4. zezwolenie na budowę budynku na rogu ul. ZImorowicza i Staszica 1913 r