Nekrologi i Klepsydry

Uroczystości pogrzebowe śp. Michała Michalskiego, Prezydenta Miasta Lwowa, zmarłego nagle w 1907 r, w trakcie pełnienia urzędu, dokumentują zwyczaje i zachowania, składających się na obraz życia i organizacji społeczeństwa mieszczańskiego Galicji początku XX wieku. Uroczystości pogrzebowe Prezydenta m. Lwowa zorganizowane zostały przez władze miasta i przerodziły się w wielotysięczny hołd mieszkańców Lwowa dla swojego wybitnego Obywatela, wielce zasłużonego dla rozwoju miasta Lwowa. Zmarły pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, jego nagrobek ufundowany został przez Radę Miasta. Przechowywana w Rodzinie ozdobna księga z setkami adresowanych do wdowy oryginalnych telegramów kondolencyjnych, listów i wizytówek – jest dowodem powszechnego szacunku dla dokonań Michała Michalskiego i jego wkładu w życie i rozwój Lwowa.

Poniżej opis ceremonii pogrzebowych opublikowany w ówczesnej Gazecie Lwowskiej oraz wygłoszone mowy pożegnalne. Poniżej także zdjęcie z cmentarza Łyczakowskiego wykonane ok. 1910 r, przedstawiające oryginalny wygląd nagrobka, wkrótce po ukończeniu jego budowy /ze zbiorów Ośrodka KARTA/. Dla porównania, wygląd nagrobka z 2005 r.

Zgodnie z najświeższymi informacjami od Anny Sztymelskiej-Karczewskiej z lipca 2017 r, nagrobek Prezydenta Michała Michalskiego jest w trakcie generalnej renowacji, prowadzonej przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego, dzięki funduszom Ministerstwa Kultury RP.

Inny przykład zwyczajów towarzyszących pogrzebom obywateli we Lwowie, to nekrolog zmarłego w 1929 r dr Wiktora Legeżyńskiego, Fizyka m. Lwowa, prywatnie zięcia M. Michalskiego, pochowanego w tym samym grobowcu.