Dyplomy Czeladnicze i Mistrzowskie

Dyplom na czeladnika” wydany w dn. 22.12.1913 r we Lwowie przez Stowarzyszenie Przemysłowe Introligatorów dla Zygmunta Legeżyńskiego, łącznie z wpisaniem go do „księgi wyzwolonych czeladników rękodzielniczych”. Dyplom podpisał Przełożony stowarzyszenia – Kazimierz Legeżyński, znany introligator, prywatnie ojciec nominowanego.

  Uwagę zwraca ozdobny ornament otaczający dyplom, odnaleźć można symbole licznych cechów rękodzielników, zrzeszonych w Izbie.

dyplom-na-czeladnika-lwow-1913-r-zygmunt-legezynski

dyplom-na-czeladnika-lwow-1913-r-zygmunt-legezynski