Sąd Okręgowy we Lwowie – zarządzenie wykonawcze

przykład Zarządzenia Sądu Okręgowego we Lwowie z 1938 r, wraz z kopertą listu poleconego do Michała Legeżyńskiego.

Sąd Okręgowy we Lwowie zarządzenie wykonawcze 1938 r

Sąd Okręgowy we Lwowie zarządzenie wykonawcze 1938 r

Sąd Okręgowy we Lwowie list polecony 1938 r

Sąd Okręgowy we Lwowie list polecony 1938 r