Legeżyńska Ludwika z Stronerów

Ludwika z Stronerów Legeżyńska (ur. 22.11.1901r we Lwowie – zm. 01.03.1981r w Krakowie), córka Tadeusza i Ludwiki z Baczyńskich Stroner, druga żona Michała Legeżyńskiego, ślub 29.09.1958 r w Zakopanem; w 1935 r działa w Towarzystwie Straż Mogił Polskich w Lwowie; wieloletni pracownik ZUS Kraków. Pochowana z mężem i z jego bratem prof. Stanisławem Legeżyńskim na cmentarzu w Zakopanem.

dowód osobisty RP 1931 r Chyrow awers Ludwika Stroner

dowód osobisty RP 1931 r Chyrów awers Ludwika Stroner

dowód osobisty RP 1931 r Chyrów rewers Ludwika Stroner

dowód osobisty RP 1931 r Chyrów rewers Ludwika Stroner

Towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie 1935 skład zarządu

poświadczenie rosyjskie 08 04 1940 r pracy w Poliklinice we Lwowie Ludwika Stroner

poświadczenie sowieckie z 08 04 1940 r, o             pracy w Poliklinice we Lwowie Ludwika Stroner

akt małżeństwa 1958 r Ludwika Stroner i Michał Legeżyński

akt małżeństwa 1958 r Ludwika Stroner i Michał Legeżyński

Zakopane 1969r, od lewej Edmund Hilczer, Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska, Michał Legeżyński, Ludwika ze Stronerów Legeżyńska, Ziuta Zygmunt, Stanisław Legeżyński

Zakopane 1960r, od lewej Edmund Hilczer, Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska, Michał Legeżyński, Ludwika ze Stronerów Legeżyńska, Ziuta Zygmunt, Stanisław Legeżyński

Zakopane 1960 od lewej Edmund Hilczer, Jadwiga Michał Ludwika Józef Legeżyńscy, stoi Ziuta Zygmunt

grobowiec Zakopane, 2014 r

grobowiec Zakopane, 2014 r

Dodaj komentarz