Dokumenty Urzędowe związane ze Lwowem od ok 1870 r

Życie mieszkańców Lwowa było w XIX i XX wieku uporządkowane wieloma przepisami i obowiązkami, czyli tym co nazywano „galicyjską biurokracją”. Przeglądając liczne zachowane dokumenty nieodparcie przychodzi na myśl, że są one nam dobrze znane. Dzisiejszy porządek i organizacja życia właściwie się niewiele zmieniły, ówczesne zasady właściwie obowiązują do dzisiaj. Zmieniły się tylko środki techniczne, ręcznie pisane dokumenty zastąpione są przez wydruki komputerowe i kserokopie.   

W osobnych linkach znajdziecie przykłady różnego typu dokumentów mieszkańców Lwowa z okresu 1870 -1960 r: