poświadczenie pracy Lwów 1942-44

poświadczenie pracy w Park-apotheke we Lwowie 1942-44 dla Heleny Legeżyńskiej.

poświadczenie pracy w Park-apotheke Lwów 1942-44

poświadczenie pracy w Park-apotheke Lwów 1942-44