świadectwo klasa VIII sowiecka rok 1940/41

świadectwo Heleny Legeżyńskiej z sowieckiej klasy VIII rok 1940/41, z listą przedmiotów i ocenami.

 

świadectwo nauki w VIII klasie sowieckiej 1941 r

świadectwo nauki w VIII klasie sowieckiej 1941 r