dyplom Sławuta Wołyń 1858 r Felix Michalski

okolicznościowy dyplom dla Felixa Łodzia Michalskiego, niegdy podpułkownikowi byłych Wojsk Polskich i Kawalerowi, Pełnomocnikowi Jeneralnemu xx. Książąt Lubartowiczów Sanguszków, kierującego Zarządem Głównym, od życzliwych współpracowników przy doręczeniu pierścienia pamiątkowego, w dowód szacunku i poważania, wydany w Sławucie na Wołyniu dn. 28 lutego 1858 r.