poświadczenie obywatelstwa 1950 r

poświadczenie obywatelstwa polskiego wydane w 1950 r dla Heleny Legeżyńskiej, urodzonej we Lwowie.

poświadczenie obywatelstwa Kraków 1950 r

poświadczenie obywatelstwa Kraków 1950 r