poświadczenie o zatrudnieniu Lwów 1940 r

sowieckie poświadczenie o zatrudnieniu w Poliklinice we Lwowie wydane dla Ludwiki Stroner w 1940 r, z pieczątką straży ochrony kolei.

poświadczenie rosyjskie 08 04 1940 r pracy w Poliklinice we Lwowie Ludwika Stroner

poświadczenie sowieckie z 08 04 1940 r, o pracy w Poliklinice we Lwowie Ludwika Stroner