Małachowski Godzimir

Godzimir Małachowski, (1852 – 1908 r), członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r; dr., adwokat, kancelaria adwokacka po Marcelim Tarnawieckim, żonaty z Marceliną, córką Marcelego; Prezydent m. Lwowa w latach 1896-1905 r,  członek Rady miejskiej, poseł do austriackiej Rady państwa i na Sejm Galicyjski. Urodzony we Lwowie, był synem zubożałego szlachcica, niższego urzędnika Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, był aktywnym i wieloletnim członkiem władz miejskich, z jego inicjatywy zbudowano wodociągi miejskie, rzeźnię, tramwaj elektryczny, teatr miejski oraz liczne pomniki. W Sejmie pracował nad rozwojem gospodarczym Galicji, zwłaszcza nad rozbudową linii kolejowych i przemysłu naftowego. 

Obraz 049 

                                                                                                   

                                          Małachowski Godzimir grób Łyczaków Jun18

Dodaj komentarz