Życie samorządowe

Życie samorządowe – poniżej album z przykładami różnych form działalności Rady Miasta Lwowa, organizacji społecznych i codziennego życia lwowiaków.

1. Dom Zdrowia w Mikuliczynie Szkół Akademickich we Lwowie – znaczek pocztowy

2. Towarzystwo św. Stanisława Kostki (opieka nad terminatorami) we Lwowie – zaproszenie na “wieczorek medyolański” w sali przy ul. Gródeckiej 2b, podpisane przez Prezesa Towarzystwa  x.K. Dziurzyńskiego.

3Towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie – lista działaczy zarządu wybranych na 1935 r – patrz link.  

4. W 1915 r, czas I-ej Wojny Światowej, ale życie biegło własnym rytmem – patrz zdjęcie z wycieczki do Wiednia

5. sala obrad Rady m. Lwowa z 1902 r – ilustracja z książeczki “Nowi Ojcowie miasta. Zdjęcia migawkowe” autorstwa Michała Mariana Winiarskiego, piszący pod pseudonimem Emwin, wydanej nakładem autora w 1902 r we Lwowie. Zgodnie ze Wstępem, jest to ” … album 25 sylwetek nowych radnych, z liczby 50, wybranych na kadencję trzechletnią lwowskiej Reprezentacji na rok pański tysiąc dziewięćsetny drugi, trzeci i czwarty.” Więcej informacji o książeczce i autorze oraz lista nowych radnych – patrz Michał Marian Winiarski Emwin.

6. Brzuchowice pod Lwowem, w lecie zamieniały się w letnisko dla młodzieży, krewnych i znajomy. Na zdjęciach, zatrzymane chwile radosnej zabawy latem, w końcu lat 30-tych.