Arbeitsausweis Lemberg

Arbeitsausweis nr 2 Józefa Legeżyńskiego, Buchbinderei Gadatsch Eugen, Lemberg, Handelsstrasse 2

Arbeitsausweis Lwów Józef Legeżyński

Arbeitsausweis Lwów Józef Legeżyński

Arbeitsausweis Lwów Józef Legeżyński 2

Arbeitsausweis Lwów Józef Legeżyński 2