dowód osobisty RP 1925 r

dowód osobisy wydany w 1925 r dla Michała Legeżyńskiego we Lwowie: