Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – dokumenty żołnierskie

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – dokumenty żołnierskie.

Różne wojenne losy 1939 – 1945 r spowodowały, że część członków Rodziny Legeżyńskich ze Lwowa znalazła się po wojnie w Wielkiej Brytanii. Każde z nich zmuszone zostało do podjęcia trudnych decyzji o wyborze dalszej ścieżki życiowej.

Jedni z nich, jak Michał i Marian Leszek Legeżyńscy zdecydowali się na ryzyko powrotu do kraju, okrojonego z umiłowanego Lwowa i znajdującego się pod dyktatem sowietów.

Inni, jak Adam i Kazimierz Legeżyńscy wybrali niepewny los emigranta i wyjechali do obcej RPA.

Jeszcze inni, jak  Tadeusz i Helena z Legeżyńskich Olszewska pozostali w Wielkiej Brytanii, próbując zbudować swoje życie w obcym otoczeniu.

Poniżej prezentuję różne dokumenty żołnierskie z okresu przejściowego pobytu w UK, z demobilizacji  oraz dokumenty towarzyszące emigracji  do RPA:

 

 

 • legitymacja Odznaki Pamiątkowej Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej w Wlk. Brytanii Adam Legeżyński

 

 

 • książeczka uposażenia oficera Centrum Wyszkolenia Grup Technicznych w Wlk. Brytanii 1946 r Kazimierz Legeżyński

 

 • formularz zgłoszenia kandydata polskiego do służby w Armii Brytyjskiej w 1946 rKazimierz Legeżyński

 

 • umowa służby w Polskim Korpusie Przysposobienia w Wlk. Brytanii, 1946 rAdam Legeżyński 

 

 • zaświadczenie o zakończeniu służby w PSZ, 1947 rAdam i Kazimierz Legeżyńscy

 

 • karta identyfikacyjna  RPA 1948 r Adam Legeżyński 

   

 • dowód rejestracji imigranta w RPA 1949 rAdam Legeżyński

 

 • karta identyfikacyjna RPA z 1958 rAdam Legeżyński

   

 • dyplom ukończenia w 1946 r Szkoły Podchorążych Kawalerii Pancernej im. gen. Wł. AndersaMarian Leszek Legeżyński

 

 • książeczka żołdu 1945-47 r Marian Leszek Legeżyński

 

 

 

 • 7 Pułk Ułanów Lubelskich, pozwolenie na prowadzenie pojazdów wojskowych /driving licence for military vehicles/ 1946 r, – Marian Leszek Legeżyński

 

 

 

 

 

 •  dyspozycja przelania pieniędzy pozostałych na rachunku bankowym Post Office Savings Bank Polish Savings Section London, 1948 r, – Marian Leszek Legeżyński