c.k. Namiestnikostwo Lwów w sprawie wizyty Szacha Perskiego 1905 r

pismo C. K. Namiestnikostwa we Lwowie do Michała Michalskiego, Prezydenta m. Lwowa, w sprawie wizyty Szacha Perskiego 1905 r

c.k. Namiestnictwo Lwów do Michała Michalskiego 1905 wizyta Szacha Perskiego

c.k. Namiestnictwo Lwów do Michała Michalskiego 1905 wizyta Szacha Perskiego