świadectwo urodzenia wyd Lwów 1940 r

świadectwo urodzenia wydane dla Ludwiki Stroner w czasie okupacji sowieciej Lwów 1940 r

świadectwo urodzenia wydane Lwów 1940 r Ludwika Stroner

świadectwo urodzenia wydane Lwów 1940 r Ludwika Stroner