Szostakowska Janina z Legeżyńskich

Janina z Legeżyńskich Szostakowska (25.10.1901 r – 28.07.1988 r), córka Heleny i Kazimierza Legeżyńskich, od 29.12.1931 r żona Wacława Szostakowskiego. Pochowana z mężem na cmentarzu w Rzeszowie. Matka:

Jerzego Szostakowskiego, ur. 01.05.1935 r

Aliny Szostakowskiej, ur. 22.05.1939 r.

Siostra Zygmunta, Józefa, Władysława, Kazimierza, Stefana i Adama Legeżyńskich.

Dzięki zachowanemu albumowi zdjęć Janiny możemy przeżywać wyprawy narciarskie 1928-1931 r w okolice Lwowa, Worochty i Zakopanego – patrz turystyka narciarska lata 20-30te . Zainteresowanie młodej dziewczyny takimi sportami było  czymś nowym dla mieszczańskiego światka Lwowa .

Dodaj komentarz