Świadectwa Szkolne

Świadectwo szkolne, to nie tylko dowód zakończenia etapu kształcenia danej osoby, ale także dokument ilustrujący jakie były przedmioty nauczane w danym roku, jaki był system ocen, jak nazywały się szkoły, nauczyciele, itp. Porównując świadectwa szkolne wydawane na przestrzeni 100 lat, dostrzegamy nie tylko zmiany, ale także, co bardziej zaskakujące, liczne, powtarzające się, niezmienne od ponad stu lat elementy, świadczące o utrwalonym od wielu lat kanonie kształcenia dzieci i młodzieży.

Zaprezentowany zbiór świadectw i dokumentów szkolnych obejmuje lata 1878 – 1978 r. Zawiera prawie kompletną dokumentację nauki  w szkołach we Lwowie kilku osób z rodziny Legeżyńskich i Skarbińskich (Kazimierz Legeżyński, Wiktor Legeżyński, Władysław Skarbiński, Helena z Legeżyńskich Skarbińska, Anna i Marian Legeżyńscy). Dzięki różnym, szczęśliwym zbiegom okoliczności oraz zapobiegliwości rodziny, dokumenty te zachowały się w komplecie, w doskonałym stanie i są dowodem, że z trudem nauki szkolnej musi zmierzyć się każdy, zarówno ponad sto lat temu, jak i dzisiaj  😆 😆 😆

Lwów, lata 1878 – 1939 r:

Szkoła Czteroklasowa im. Piramowicza we Lwowie, świadectwo klasa III 1878 r – uwagę zwraca, że przy każdej ocenie musiał się podpisać ojciec ucznia, w tym wypadku Antoni Legeżyński

Szkoła Ćwiczeń przy C.k. Seminarium Nauczycielskim we Lwowie, świadectwo klasa IV 1880 r

Szkoła Ewangelicka we Lwowie, świadectwo klasa V, 1881 r

C.k. Wyższa Szkoła Realna we Lwowie, świadectwa klas I i II, 1882-1883 r

Miejska Szkoła Przemysłowa we Lwowie, świadectwo przyznania stopnia pierwszego 1886 r, z adnotacją cechmistrza introligatorów o przyjęciu jako „towarzysz sztuki introligatorskiej”

C.k. Gimnazyum Piąte we Lwowie, świadectwo klasa I, 1901 r

C.k. Gimnazyum Szóste we Lwowie, świadectwa klas III – VIII, 1903-1908 r

Czteroklasowa Prywatna Szkoła Powszechna Żeńska SS. de Notre Dame we Lwowie, świadectwo klasa I, 1931 r

Siedmioklasowa Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. A. Asnyka we Lwowie, świadectwo klasa II, 1932 r

Sześcioklasowa Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. A. Asnyka we Lwowie, świadectwa klas II – VI, 1932 – 1936 r

Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. A. Asnyka nr 574 we Lwowie, świadectwo klasa I, 1937 r

Prywatne Gimnazjum Żeńskie SS. Urszulanek we Lwowie nr 643, Czteroklasowe gimnazjum nowego ustroju, klasa II-III, 1938-1939 r

Gimnazjum Ogólnokształcące Korpusu Kadetów we Lwowie, świadectwo ukończenia, lipiec 1939 r

okupacja sowiecka Lwów:

Szkoła średnia nr 28 we Lwowie, klasa VIII, 1941 r

Szkoła średnia nr 19 we Lwowie, 12.06.1941 r, świadectwa ukończenia, wersja polska i ukraińska

okupacja niemiecka Warszawa:

Państwowe Gimnazjum i Liceum im. St. Batorego w Warszawie – zaświadczenie ukończenie IV-ej klasy gimnazjum w 1939 r

Państwowe Liceum Administracyjne w Warszawie, poświadczenie ukończenia w 1943 r

uzupełnianie edukacji przerwanej przez wojnę:

Państwowa Komisja Weryfikacyjna, świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego, 1945 r

Prywatne Liceum i Gimnazjum im. Sebaldy Munnichowej w Krakowie, świadectwo dojrzałości, maj 1945 r

Państwowa Komisja Weryfikacyjna, poświadczenie złożenia dokumentów w 1947 r dla potwierdzenia ukończenia liceum

Państwowa Komisja Weryfikacyjna, świadectwo dojrzałości, 1947 r na podstawie dokumentów tajnego nauczania

edukacja lata 1950 -1978 r:

dyplom magistra chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1950 r

dyplom magistra nauk społecznych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1951 r

Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Żółkiewskiego 15 w Krakowie, świadectwo ukończenia II klasy, 1963 r

Szkoła Podstawowa nr 38 w Krakowie, arkusz ocen II półrocze klasa VI, 1967 r

Szkoła Podstawowa Koedukacyjna nr 38, ul. Fr. Nullo w Krakowie, świadectwo ukończenia szkoły 1969 r

XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, świadectwo dojrzałości 1973 r

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyplom ukończenia studiów 1978 r

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wpis w indeksie o obronie pracy magisterskiej 1978 r