dyplom magistra nauk społecznych Studium Spółdzielcze Wydziału Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1951 r

 

Stanisław Skarbiński – dyplom magistra nauk społecznych Studium Spółdzielcze Wydziału Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1951 r

dyplom magistra nauk społecznych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego UJ 1951 r

dyplom magistra nauk społecznych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego UJ 1951 r