Siedmioklasowa Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. A. Asnyka we Lwowie

 

 

Siedmioklasowa Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. A. Asnyka we Lwowie, Helena z Legeżyńskich Skarbińska, świadectwo klasa II, 1932 r

świadectwo I-sze półrocze drugiej klasy Siedmioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie styczeń 1932

świadectwo I-sze półrocze drugiej klasy Siedmioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie styczeń 1932