Legeżyńska Janina z Kozłowskich

Janina z Kozłowskich Legeżyńska (09.07.1904 r – xxxx r), od 27.09.1947 r żona Władysława Legeżyńskiego, matka Krystyny Legeżyńskiej.

świadectwo ślubu Władysława Legeżyńskiego i Janiny Kozłowskiej

świadectwo ślubu Władysława Legeżyńskiego i Janiny Kozłowskiej