Makan Jan

Jan Makan, Członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r, majster stolarski

Obraz 023

Dodaj komentarz