Banknoty 1898 -1948 r, okresu wojen i odzyskania Niepodległości

Początek i pierwsza połowa XX wieku to lata, które oprócz strasznych wojen, przyniosły zburzenie struktur mocarstw europejskich, rewolucje i powstawanie „z nicości” nowych państw. Milczącym świadkiem czasu tych gwałtownych zmian są banknoty, tworzone często na doraźne potrzeby i zmieniające się wraz z ich krajami.

Przedstawiony poniżej zbiór banknotów, zachowany trudem Rodziny, opowiada historię przemian na ziemiach polskich i w ich otoczeniu, od końca lat zaborów, poprzez niepewne lata poprzedzające Odzyskanie Niepodległości, zawieruchę budowania państwowości 1918-20, lata międzywojenne, okres okupacji w Europie i pierwsze lata powojenne.