Czapczyński Piotr

Piotr Czapczyński, Członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r., kupiec, właściciel składu i kuśnierz; prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Mieszczan; z-ca Prezesa Tow. Strzeleckiego, radny m. Lwowa

Obraz 039

 

Dodaj komentarz