Spożarski Jan

Jan Spożarski, Członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r

Obraz 037

Dodaj komentarz