transakcje handlowe, kredyty, weksle

  1. akt notarialny zakupu nieruchomości ul. Zimorowicza 16 z 1908 r

  2. dokument C.K. Sądu Krajowego cywilnego we Lwowie o „intabulacji prawa własności nieruchomości” na podstawie aktu notarialnego zakupu – patrz pkt. 1