Rodzina Hartlów

Rodzina Hartlów

Poniższe zdjęcie zrobione zostało ok 1930 r w Brzuchowicach i przedstawia rodzinę Witołda Hartla, wójta w Brzuchowicach, inżyniera Fabryki Sklejki w Hołosku. Opis:

stoją, od lewej: 

Niusia Kalkusowa, żona Franciszka Kalkusa wypychacza zwierząt, autora tego zdjęcia

– pan ?

Janina z Legeżyńskich Szostakowska, żona Wacława Szostakowskiego

siedzą, II-gi rząd od góry, od lewej:

Jadwiga Wisia Hartlówna, córka Witołda Hartla

– żona Romana Hartla

Kamila “Mićka” Hartlowa z domu Salis, żona Witołda Hartla

Jadwiga z Szydłowskich Legeżyńska, żona Józefa Legeżyńskiego

siedzą, od lewej:

Roman Hartel z dwójka dzieci

Witołd Hartel

dzieci siedzące na dole, od lewej:

Marian /Leszek/ Legeżyński

Helena z Legeżyńskich Skarbińska

Zbyszek Kalkus

Krysia Kalkusówna

 

Brzuchowice ok. 1930 r z rodziną Hartlów

Brzuchowice ok. 1930 r z rodziną Hartlów

 

Brzuchowice: stoją od lewej: Kazimierz Legeżyński, Witołd Hartel, Maria Kalkusowa, Adam Gross, Maria Grossówna, Tadeusz Odzieżyński, xx. Stelachiewiczówna żona T. Odzieżyńskiego, Anna Hartel, xx. Stelmachowicz, Zygmunt Legeżyński, Edmund Hartel, Roman Hartel; siedzą od lewej: Stefania Salis, Zygmunt Popiel, Janina Gross, Kamila z Salisów Hartlowa żona Witołda z córką Jadźką, Helena z Hartlów Legeżyńska, p. Popielowa; leżą: xx Odzieżyński, córka Popielów, xx Salis (brat p. Hartlowej)

Brzuchowice: stoją od lewej: Kazimierz Legeżyński, Witołd Hartel, Maria Kalkusowa, Adam Gross, Maria Grossówna, Tadeusz Odzieżyński, xx. Stelachiewiczówna żona T. Odzieżyńskiego, Anna Hartel, xx. Stelmachowicz, Zygmunt Legeżyński, Edmund Hartel, Roman Hartel; siedzą od lewej: Stefania Salis, Zygmunt Popiel, Janina Gross, Kamila z Salisów Hartlowa żona Witołda z córką Jadźką, Helena z Hartlów Legeżyńska, p. Popielowa; leżą: xx Odzieżyński, córka Popielów, xx Salis (brat p. Hartlowej)

Brzuchowice zdjęcie zbiorowe opis

Brzuchowice zdjęcie zbiorowe opis

  • Brzuchowice ok. 1930 r z rodziną Hartlów opis zdjęcia