Hartel Jan

Jan Hartel, mąż Zofii z Kuryłowiczów Hartel, ojciec Heleny z Hartlów Legeżyńskiej, żony Kazimierza Legeżyńskiego oraz ojciec Jana i Michała

Jest wymieniony w akcie urodzenia Józefa Legeżyńskiego, syna Kazimierza. 

Więcej informacji, fotografie – patrz Rodzina Hartlów 

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego