Hartel Jan

Jan Hartel, mąż Zofii z Kuryłowiczów Hartel, ojciec Heleny z Hartlów Legeżyńskiej, żony Kazimierza Legeżyńskiego

Jest wymieniony w akcie urodzenia Józefa Legeżyńskiego, syna Kazimierza.

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego