Hartel Zofia z Kuryłowiczów

Zofia z Kuryłowiczów Hartel, żona Jana Hartla, matka Heleny z Hartlów Legeżyńskiej, żony Kazimierza Legeżyńskiego.

Jest wymieniona w akcie urodzenia Józefa Legeżyńskiego, syna Kazimierza.

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego