Hartel Zofia z Kuryłowiczów

Zofia z Kuryłowiczów Hartel, żona Jana Hartla, matka Heleny z Hartlów Legeżyńskiej, żony Kazimierza Legeżyńskiego oraz Jana i Michała Hartlów.

Więcej informacji, fotografie – patrz Rodzina Hartlów

Jest wymieniona w akcie urodzenia Józefa Legeżyńskiego, syna Kazimierza.

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego

akt urodzenia Józefa Legeżyńskiego