Bieniecki Aleksander

Aleksander Bieniecki, Członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r., cukiernik ul. Hetmańska.

Obraz 056

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Bieniecki – radny m. Lwowa kadencji 1902 r.

Poniżej biogram z książeczki „Nowi Ojcowie miasta. Zdjęcia migawkowe” autorstwa Michała Mariana Winiarskiego, piszący pod pseudonimem Emwin, wydanej nakładem autora w 1902 r we Lwowie. 

Zgodnie ze Wstępem, jest to ” … album 25 sylwetek nowych radnych, z liczby 50, wybranych na kadencję trzechletnią lwowskiej Reprezentacji na rok pański tysiąc dziewięćsetny drugi, trzeci i czwarty.” 

Więcej informacji o książeczce i autorze – patrz Michał Marian Winiarski Emwin.

Dodaj komentarz