Winiarski Michał Marian „Emwin”

Michał Marian Winiarski, piszący pod pseudonimem Emwin, autor m.in. książeczki „Nowi Ojcowie miasta. Zdjęcia migawkowe” wydanej nakładem autora w 1902 r we Lwowie. Skład główny w Księgarni Polskiej we Lwowie, wydrukowanej w Drukarni Z. Hałacińskiego we Lwowie, ul. Chorążczyzny 7.

Zgodnie ze Wstępem, jest to ” … album 25 sylwetek nowych radnych, z liczby 50, wybranych na kadencję trzechletnią lwowskiej Reprezentacji na rok pański tysiąc dziewięćsetny drugi, trzeci i czwarty.” 

Przedstawiony egzemplarz posiada odręczną dedykację autora: „Jaśnie Wielmożnemu Michałowi Michalskiemu I-wiceprezydentowi m. Lwowa, w dowód wysokiego szacunku i poważania przesyła wdzięczny autor„, z datą: Lwów, 16.12.1902 r.

Poniżej pierwsze strony tej książeczki, ze wstępem m. in. zawierającym listę omówionych osób. Opis danej osoby oraz jej zdjęcie są zamieszczone pod indywidualnym linkiem w alfabetycznym spisie domeny.

Lista nowych radnych m. Lwowa, wybranych, nie zawsze po raz pierwszy, w 1902 r na 3-letnią kadencję:

Acht Kaźmierz
Aschkenase Tobiasz
Bieniecki Aleksander
Chołodecki Józef
Ciechulski Władysław
Czarnecki Włodzimierz
Hudec Józef
Jasiński Jan
Jaworski Kornel
Kroch Jakób
Makowicz Michał
Makusz Józef
Misiński Marceli
Pawliszak Michał
Próchnicki Franciszek
Rutowski Tadeusz
Schleyen Artur
Sklepiński Karol
Śliwiński Hipolit
Solecki Jan
Thom Maksymilian
Wczelak Józef
Wencel Karol
Wiksel Jakób
Zawadzki Władysław