Legeżyński Adam

Adam Legeżyński (ur. 14.09.1906 r we Lwowie – zm. 07.11.1961 r w RPA), syn Heleny i Kazimierza Legeżyńskich. Brat Józefa, Zygmunta, Kazimierza, Władysława, Janiny z Legeżyńskich Szostakowskiej.

Z zawodu – technik budowlany. Był kapralem podchorążym w Wojsku Polskim na Zachodzie.

W 1939-40 r przedostał się wraz z bratem Kazimierzem do Francji, gdzie wstąpili do Polskich Sił Zbrojnych. W 1940 r, w trakcie agresji niemieckiej na Francję, dostali się do niewoli niemieckiej i resztę wojny spędzili jako więźniowie Stalagu. Po wyzwoleniu obozu w 1945 r powrócili do PSZ i trafili do Anglii. Licznie zachowane dokumenty z 1945-48 r, dobrze ilustrują kolejne etapy kontaktu z różnymi strukturami organizacyjnymi w ramach PSZ w Anglii, poprzedzające nieuchronną demobilizację i konieczność wyboru dalszej drogi życiowej. Adam Legeżyński, wraz z bratem Kazimierzem, w 1947 r zadecydowali o emigracji do dalekiej, nieznanej RPA, gdzie przebywali do śmierci. Wraz ze swoim bratem Kazimierzem mieszkali w prowincji Free States, w miejscowości Welkom Orange.

Dodaj komentarz