Drużyński Jan Jacek

Jan Jacek Drużyński mąż Małgorzaty ze Skarbińskich Drużyńskiej Olesińskiej 10.07.1975 r – 20.03.1987 r