Baczewski Józef

Józef Baczewski, Członek Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r., właściciel fabryki wódek.

Z zapisków: Pradziad w XVIII w założył rozlewnię spirytusu w Wybranówce k/Krakowa, w 1782 r przeniesiona do Lwowa, prowadzona przez ojca, a od 1855 r przez Józefa. Józef Baczewski był członkiem Rady Miejskiej we Lwowie, Izby handlu i przemysłu, asesorem c.k. Sądu Krajowego, cenzorem Banku Krajowego.

Obraz 014

Dodaj komentarz