Legeżyński Kazimierz junior

Kazimierz Legeżyński (ur. 29.10.1908 r we Lwowie – zm. 11.06.1971 r w RPA), syn Heleny i Kazimierza Legeżyńskich.  Brat Zygmunta, Józefa, Janiny, Adama, Władysława Legeżyńskich.

Z zawodu – inżynier leśnik. Podporucznik w Wojsku Polskim w Anglii.

W 1939-40 r przedostał się wraz z bratem Adamem do Francji, gdzie wstąpili do Polskich Sił Zbrojnych. W 1940 r, w trakcie agresji niemieckiej na Francję, dostali się do niewoli niemieckiej i resztę wojny spędzili jako więźniowie Stalagu VII A. Kazimierz ukrył swój stopień oficerski i trafił do Stalagu, aby pozostać razem z bratem Adamem, podoficerem. Po wyzwoleniu obozu w 1945 r powrócili do PSZ i trafili do Anglii. Licznie zachowane dokumenty z 1945-48 r, dobrze ilustrują kolejne etapy kontaktu z różnymi strukturami organizacyjnymi w ramach PSZ w Anglii, poprzedzające nieuchronną demobilizację i konieczność wyboru dalszej drogi życiowej.

Kazimierz Legeżyński, wraz z bratem Adamem, w 1947 r zadecydowali o emigracji do dalekiej, nieznanej RPA, gdzie przebywali do śmierci. Wraz ze swoim bratem Adamem mieszkali w prowincji Free States, w miejscowości Welkom Orange.

Kazimierz Legeżyński junior

Kazimierz Legeżyński junior

Kazimierz Legeżyński junior

Kazimierz Legeżyński junior

Adam, Helena, Kazimierz Legeżyńscy ok 1928r

Adam, Helena, Kazimierz Legeżyńscy ok 1928r

Kazimierz Legeżyński junior

Kazimierz Legeżyński junior < 1939 r

sylwester, od lewej Funek Stefan Legeżyński, Kazimierz Legeżyński, xx, Stanisław Legeżyński, Władysław Legeżyński, siedzi na środku Helena z Legeżyńskich Olszewska

sylwester < 1939 r, od lewej Funek Stefan Legeżyński, Kazimierz Legeżyński, xx, Stanisław Legeżyński, Władysław Legeżyński, siedzi na środku Helena z Legeżyńskich Olszewska

od lewej Kazimierz i Władysław Legeżyńscy na ul Akademickiej we Lwowie

od lewej Kazimierz i Władysław Legeżyńscy na ul Akademickiej we Lwowie < 1939 r

Dodaj komentarz