Skarbiński Józef

Józef Skarbiński (ur. 18.01.1821 r – xxxx r), żonaty z Marią Chorążak (ur. 23.01.1825 r), następnie od 24.08.1876 r z Teresą ze Szwayczaków Skarbińską

Ojciec:

– Jana ur. 09.12.1848r 

Stanisława Skarbińskiego ur. 02.05.1851 r we Lwowie

– Teresy ur. 11.10.1853 r

– Wojciecha ur. 23.04.1856 r

– Wawrzyna ur. 25.08.1858 r