dyplom magistra nauk spółdzielczych UJ 1951 r

Stanisław Skarbiński – dyplom magistra nauk spółdzielczych UJ 1951 r

dyplom magistra nauk społecznych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego UJ 1951 r

dyplom magistra nauk spółdzielczych Wydziału Rolnego Studium Spółdzielczego UJ 1951 r