Próchnicki Franciszek

Franciszek Próchnicki (1847 – 1911), znany i powszechnie ceniony nauczyciel, polonista, autor wielu podręczników do nauki języka polskiego, dyrektor szkół, działacz oświatowy i społeczny, radny miasta Lwowa. Jego córką była Anna z domu Próchnicka, żona Edmunda Skarbińskiego.

Franciszek Próchnicki – radny m. Lwowa kadencji 1902 r.

Poniżej biogram z książeczki „Nowi Ojcowie miasta. Zdjęcia migawkowe” autorstwa Michała Mariana Winiarskiego, piszący pod pseudonimem Emwin, wydanej nakładem autora w 1902 r we Lwowie. 

Zgodnie ze Wstępem, jest to ” … album 25 sylwetek nowych radnych, z liczby 50, wybranych na kadencję trzechletnią lwowskiej Reprezentacji na rok pański tysiąc dziewięćsetny drugi, trzeci i czwarty.” 

Więcej informacji o książeczce i autorze – patrz Michał Marian Winiarski Emwin.