Kalkus Franciszek, Maria „Niusia”, Zbyszek

Franciszek, jego żona MariaNiusia” i syn Zbyszek Kalkusowie, przyjaciele rodziny Legeżyńskich w Lwowie i Brzuchowicach. Franciszek Kalkus zmarł 06.06.1947 we Wiedniu w wieku 61 lat. Był pochodzenia austriackiego, mieszkał we Lwowie, zawodowo zajmował się wypychaniem zwierząt, był uznanym fachowcem, zajmował się m.in. odkopanym nosorożcem włochatym. W trakcie wojny przeniósł się z żoną i synem do Wiednia z powodu kłopotów zdrowotnych. Syn został powołany do armii niemieckiej, zginął na froncie. Leszek Marian Legeżyński, w czasie ucieczki przed aresztowaniem we Lwowie w 1943 r, korzystał z gościny Kalkusów we Wiedniu, w drodze do Jugosławii. Poniżej nekrolog wysłany z Wiednia do Józefa Legeżyńskiego w Krakowie.

Franciszek Kalkus z synem Zbyszkiem Kalkusem, w tle dom Babki Michalskiej w Brzuchowicach

Franciszek Kalkus z synem Zbyszkiem Kalkusem, w tle dom Babki Michalskiej w Brzuchowicach

zdjęcie zrobione zostało ok 1930 r w Brzuchowicach i przedstawia rodzinę Witołda Hartla, wójta w Brzuchowicach, inżyniera Fabryki Sklejki w Hołosku. Opis: Stoją, od lewej: - Niusia Kalkusowa, żona Franciszka Kalkusa wypychacza zwierząt, autora tego zdjęcia; - pan ?; - Janina z Legeżyńskich Szostakowska, żona Wacława Szostakowskiego. Siedzą, II-gi rząd od góry, od lewej: - Wisia Hartlówna, córka Witołda Hartla; - żona Romana Hartla; - Mićka Hartlowa z domu Salis, żona Witołda Hartla; - Jadwiga Legeżyńska, żona Józefa Legeżyńskiego. Siedzą, od lewej: - Roman Hartel z dwójka dzieci; - Witold Hartel. Dzieci siedzące na dole, od lewej: - Marian /Leszek/ Legeżyński; - Helena z Legeżyńskich Skarbińska; - Zbyszek Kalkus; - Krysia Kalkusówna.

zdjęcie zrobione zostało ok 1930 r w Brzuchowicach i przedstawia rodzinę Witołda Hartla, wójta w Brzuchowicach, inżyniera Fabryki Sklejki w Hołosku. Opis:
Stoją, od lewej:
– Niusia Kalkusowa, żona Franciszka Kalkusa wypychacza zwierząt, autora tego zdjęcia;
– pan ?;
– Janina z Legeżyńskich Szostakowska, żona Wacława Szostakowskiego.
Siedzą, II-gi rząd od góry, od lewej:
– Wisia Hartlówna, córka Witołda Hartla;
– żona Romana Hartla;
– Mićka Hartlowa z domu Salis, żona Witołda Hartla;
– Jadwiga Legeżyńska, żona Józefa Legeżyńskiego.
Siedzą, od lewej:
– Roman Hartel z dwójka dzieci;
– Witold Hartel.
Dzieci siedzące na dole, od lewej:
– Marian /Leszek/ Legeżyński;
– Helena z Legeżyńskich Skarbińska;
– Zbyszek Kalkus;
– Krysia Kalkusówna.

Brzuchowice ok. 1930 r z rodziną Hartlów opis zdjęcia

Brzuchowice ok. 1930 r z rodziną Hartlów opis zdjęcia

Brzuchowice: stoją od lewej: Kazimierz Legeżyński, Witołd Hartel, Maria Kalkusowa, Adam Gross, Maria Grossówna, Tadeusz Odzieżyński, xx. Stelachiewiczówna żona T. Odzieżyńskiego, Anna Hartel, xx. Stelmachowicz, Zygmunt Legeżyński, Edmund Hartel, Roman Hartel; siedzą od lewej: Stefania Salis, Zygmunt Popiel, Janina Gross, Kamila z Salisów Hartlowa żona Witołda z córką Jadźką, Helena z Hartlów Legeżyńska, p. Popielowa; leżą: xx Odzieżyński, córka Popielów, xx Salis (brat p. Hartlowej)

Brzuchowice: stoją od lewej: Kazimierz Legeżyński, Witołd Hartel, Maria Kalkusowa, Adam Gross, Maria Grossówna, Tadeusz Odzieżyński, xx. Stelachiewiczówna żona T. Odzieżyńskiego, Anna Hartel, xx. Stelmachowicz, Zygmunt Legeżyński, Edmund Hartel, Roman Hartel; siedzą od lewej: Stefania Salis, Zygmunt Popiel, Janina Gross, Kamila z Salisów Hartlowa żona Witołda z córką Jadźką, Helena z Hartlów Legeżyńska, p. Popielowa; leżą: xx Odzieżyński, córka Popielów, xx Salis (brat p. Hartlowej)

nekrolog Franciszka Kalkusa

Dodaj komentarz