Hartel Władysław

Władysław Hartel – syn Michała, kawaler, buchalter w Ossolineum, brat Nuli, Niusi, Dziunka, Witołda i Romana

Więcej informacji, fotografie – patrz Rodzina Hartlów