Hartel Roman

Roman Hartel – w dn. 25.06.1927 świadek ślubu Jadwigi z Szydłowskich Legeżyńskiej i Józefa Legeżyńskiego

akt ślubu Jadwigi i Józefa Legeżyńskich

akt ślubu Jadwigi i Józefa Legeżyńskich