Hartl Barbara

Barbara Basia Hartl – córka Romualda, siostra Leszka.

Więcej informacji, fotografie – patrz Rodzina Hartlów