Stuch Maria

Maria Stuch – córka Jana i Domicelli Hartl, mąż introligator, syn zamieszkały w Rzeszowie.

Więcej informacji, fotografie – patrz Rodzina Hartlów