Prywatne Liceum im. Sebaldy Munnichowej w Krakowie 1945 r

Świadectwo zdania egzaminu dojrzałości w 1945 r przez Helenę z Legeżyńskich Skarbińską w Prywatnym Liceum im. Sebaldy Munnichowej w Krakowie.

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie rewers

świadectwo zdania egzaminu dojrzałości 1945 r w Prywatnym Liceum Sebaldy Munnichowej w Krakowie rewers