świadectwo ukończenia szkoły średniej Lwów 1941 r

Lwów, 1941 r, okupacja sowiecka – świadectwa ukończenia Szkoły średniej m. Lwowa, Stalinowskiego rejonu, Lwowskiego obwodu wydane przez Ludowy Komisariat Oświaty URSR. Świadectwa wydawane były podwójne: w języku polskim i po ukraińsku. 

 świadectwa Anny z Csernak Legeżyńskiej:

 

świadectwa Mariana Leszka Legeżyńskiego: